آخرین اخبار

پخش زنده جلسه ویدئوکنفرانس خزانه داری اسلامی

پخش زنده جلسه ویدئوکنفرانس خزانه داری اسلامی

۲۷ شهریور ۱۳۹۵ | ۱۰:۱۰ اخبار
در راستای ابلاغ آیین نامه اجرایی بندهای (ز)و(ه) تبصره 5قانون بودجه 1395 آموزش خزانه داری اسلامی توسط مدیرکل محترم بدهی ها وتعهدات عمومی دولت جناب آقای دکتر بنایی در روز یکشنبه مورخ28 شهریور1395 در ساع...
لینک سامانه الکترونیکی مالی وزارت علوم تحقیقات وفناوری

لینک سامانه الکترونیکی مالی وزارت علوم تحقیقات وفناوری

۲۵ مهر ۱۳۹۴ | ۱۰:۱۳ اخبار
جهت ورود به سام عتف کلیک کنید........
 سامانه الکترونیکی مالی وزارت علوم تحقیقات وفنآوری رونمایی شد

سامانه الکترونیکی مالی وزارت علوم تحقیقات وفنآوری رونمایی شد

۱۵ مهر ۱۳۹۴ | ۱۵:۳۵ اخبار
در همایش معاونین اداری ومالی دانشگاههای کل کشور در دانشگاه شهید بهشتی سامانه الکترونیکی مالی (سام عتف) توسط آقای هادی سحابی ذیحساب ومدیرکل امورمالی رونمایی شد....
 پخش زنده همایش معاونین اداری مالی در دانشگاه شهید بهشتی

پخش زنده همایش معاونین اداری مالی در دانشگاه شهید بهشتی

۱۴ مهر ۱۳۹۴ | ۱۱:۲۱ اخبار
همایش معاونین اداری مالی در دانشگاه شهید بهشتی در تاریخ 15 مهربرگزار می گردد.جهت دریافت لینک کلیک کنید...........