رونمایی از سامانه الکترونیکی مالی وزارت علوم تحقیقات وفناوری توسط ذیحساب ومدیرکل امورمالی وزارت علوم تحقیقات وفناوری

۱۳ مهر ۱۳۹۴ | ۱۸:۲۰ کد : ۱۱۷۳۷
تعداد بازدید:۶۳۰
طبق برنامه ریزی های انجام شده رونمایی از سامانه الکترونیکی مالی وزارت علوم تحقیقات وفناوری در همایش معاونین اداری مالی در دانشگاه شهید بهشتی توسط ذیحساب ومدیرکل امورمالی وزارت علوم تحقیقات وفناوری انج...
طبق برنامه ریزی های انجام شده رونمایی از سامانه الکترونیکی مالی وزارت علوم تحقیقات وفناوری در همایش معاونین اداری مالی در دانشگاه شهید بهشتی توسط ذیحساب ومدیرکل امورمالی انجام خواهد پذیرفت.
 با رونمایی ازاین سیستم کلیه اطلاعات مور نیاز دانشگاهها در بستر web در اختیار آنها قرار خواهد گرفت. یادآوری می گردد متن سخنرانی ذیحساب و مدیرکل امورمالی از طریق پخش زنده (web cast) به آدرس
http://msrtrp.shooka.ir/replay/webcastShow.html?key=6IhBKYk9wLDceCe  قابل مشاهده خواهد بود.
همچنین ابعاد تخصصی این سامانه ازطریق ویدئو کنفرانس بصورت کامل در صورت امکان درآینده نزدیک ارائه خواهد شد.