دعوت ازروسای مناطق 9گانه جهت شرکت در همایش معاونین اداری ومالی دانشگاهها

۱۳ مهر ۱۳۹۴ | ۱۸:۰۴ کد : ۹۷۸۴
تعداد بازدید:۵۲۳
آقای هادی سحابی ذیحساب ومدیرکل محترم امورمالی طی نامه ای به روسای مناطق 9 گانه جهت نشست و تبادل نظر مدیران محترم امور مالی دعوت نمودند در همایش معاونین محترم اداری ومالی دانشگاهها وموسسات آموزشی وپژوه...
آقای هادی سحابی ذیحساب ومدیرکل محترم امورمالی طی نامه ای به روسای مناطق 9 گانه جهت نشست و تبادل نظر مدیران محترم امور مالی دعوت نمودند در همایش معاونین محترم اداری ومالی دانشگاهها وموسسات آموزشی وپژوهشی که در تاریخ 1394/07/15 در تهران دانشگاه شهید بهشتی از ساعت 8 الی 18 برگزار می شود حضور بهم رسانند.