آرشیو اخبار

پیرو بخشنامه معاون محترم هزینه وخزانه داری کل کشورکنفرانس ویدئویی 29 فروردین در خصوص استفاده ازویدئو کنفرانس برای اجرای حسابداری تعهدی در سراسر کشور اولین جلسه آزمایشی با حضور کلیه ذیحسابان واحدهای اجرایی استان چهارمحال وبختیاری(شهرکرد) برگزار گردید.

پیرو بخشنامه معاون محترم هزینه وخزانه داری کل کشورکنفرانس ویدئویی 29 فروردین در خصوص استفاده ازویدئو کنفرانس برای اجرای حسابداری تعهدی در سراسر کشور اولین جلسه آزمایشی با حضور کلیه ذیحسابان واحدهای اجرایی استان چهارمحال وبختیاری(شهرکرد) برگزار گردید.

در کنفرانس درابتدای جلسه جناب آقای برزوزاده مدیر کل محترم تلفیق وروشهای حسابداری بصورت تلفنی  به کلیه شرکت کنندگان پیام دادند از تاریخ 26 فروردین با ابلاغ وزیر محترم امور اقتصادی ودارایی کارگروه ...

ادامه مطلب

جلسه ذیحساب و مدیر کل محترم امور مالی با ریاست محترم بانک تجارت شعبه هرمزان و مسئولین IT آن بانک

در این جلسه آقای سحابی بیان نمودند در حال حاضر سیستم بانکداری الکترونیکی موجود می باشد در حالی که از لحاظ کارآیی و کاربردی ، متناسب با پیشرفتها جای بحث و انتقاد دارد. ایشان کمک بانک تجارت...

ادامه مطلب
کنفرانس ویدئویی مورخ 25 فروردین برگزار شد

کنفرانس ویدئویی مورخ 25 فروردین برگزار شد

کنفرانس ویدئویی مورخ 25 فروردین با حضور مدیران مالی دانشگاهها وموسسات آموزشی وپژوهشی برگزار شد. در کنفرانس ابتدا آقای هادی سحابی ذیحساب ومدیر کل امور مالی در خصوص ساختارهای مالی مطالبی بیان نمودند ودر...

ادامه مطلب
جلسه هم اندیشی روسای ادارات امور مالی دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی از طریق ویدئو کنفرانس

جلسه هم اندیشی روسای ادارات امور مالی دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی از طریق ویدئو کنفرانس

در راستای پیاده سازی نظام حسابداری بخش عمومی در دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی جلسه هم اندیشی روسای ادارات امور مالی دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی از طریق ویدئو کنفرانس در روز شنبه 29 فروردین س...

ادامه مطلب

رونمایی از سیستم الکترونیکی مالی علوم تحقیقات وفناوری برای کلیه دانشگاهها با حضور جناب آقای دکترامید

آقای هادی سحابی طی نامه ای به جناب آقای دکترامید معاون محترم اداری مالی ومدیریت ضمن تشکر از حمایت های ارزشمند بیان نمودند سیستم ابلاغ اعتبار هوشمند(سیستم الکترونیکی مالی علوم،تحقیقات و فناوری) در این ...

ادامه مطلب

شروع کنفرانسهای ویدئویی در سال1394

پیرو جلسات برگزار شده از طریق ویدئو کنفرانس در خصوص اجرای حسابداری بخش عمومی (تعهدی) و با توجه به استقبال و پی گیری دانشگاهها در خصوص ادامه آن، اولین کنفرانس ویدئویی  سال 1394 درروز سه شنبه ...

ادامه مطلب