آرشیو اخبار

کنفرانس ویدئویی دوشنبه 15 تیر در خصوص اجرای حسابداری بخش عمومی توسط آقای سحابی برگزار می گردد

با توجه به جلسات برگزار شده از طریق ویدئو کنفرانس در خصوص اجرای حسابداری بخش عمومی (تعهدی) و با توجه استقبال و پی گیری دانشگاهها در خصوص ادامه آن، برنامه کنفرانس ویدئویی  به شرح زیر اعلام می گردد...

ادامه مطلب

کارگاه آموزشی برای مدیران و کارشناسان مالی کلیه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و پارکهای علم و فناوری

جهت استقرار و اجرای کامل حسابداری با روش تعهدی کامل بر مبنای نظام حسابداری بخش عمومی، مطابق با دستورالعمل ابلاغی از سوی وزارت علوم تحقیقات و فناوری در سال جاری، این وزارت در نظر دارد یک دوره کارگاه آم...

ادامه مطلب

نامه دکتر امید به دانشگاهها، موسسات آموزش عالی و پژوهشی وپارکهای علمی وفناوری درخصوص نسخه نهایی نظام نامه حسابداری تعهدی

دکتر امید معاون اداری، مالی ومدیریت منابع طی نامه ای به دانشگاهها، موسسات آموزش عالی و پژوهشی وپارکهای علمی وفناوری نسخه نهایی نظام نامه حسابداری تعهدی دانشگاهها، موسسات آموزش عالی و پژوهشی و پارک های...

ادامه مطلب

نظام حسابداری تعهدی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ومراکز پژوهشی و پارک های علم و فناوری

دبیرخانه پیاده سازی حسابداری تعهدی بااستعانت ازحضرت باری تعالی نظام حسابداری تعهدی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ومراکز پژوهشی و پارک های علم و فناوری وابسته به وزارت علوم،تحقیقات وفناوری تهیه نموده ا...

ادامه مطلب
جلسه مشترک ذیحساب ومدیرکل مالی وزارت علوم، تحقیقات وفناوری با مسئولینIT وبازاریابی بانک تجارت جهت اجرای وب سرویس

جلسه مشترک ذیحساب ومدیرکل مالی وزارت علوم، تحقیقات وفناوری با مسئولینIT وبازاریابی بانک تجارت جهت اجرای وب سرویس

در ابتدای جلسه آقای سحابی بیان نمودند: کلیه پرداختها بصورت آنلاین درسیستم قرار گرفته وهمزمان دروب سرویس مشاهده گردد. ایشان مدل سازی در مقیاس کوچک را راهکاری جهت سیستمی نمودن دانستند وبصورت موردی پرداخ...

ادامه مطلب