آرشیو اخبار

رونمایی از سامانه الکترونیکی مالی وزارت علوم تحقیقات وفناوری توسط ذیحساب ومدیرکل امورمالی وزارت علوم تحقیقات وفناوری

طبق برنامه ریزی های انجام شده رونمایی از سامانه الکترونیکی مالی وزارت علوم تحقیقات وفناوری در همایش معاونین اداری مالی در دانشگاه شهید بهشتی توسط ذیحساب ومدیرکل امورمالی وزارت علوم تحقیقات وفناوری انج...

ادامه مطلب

دعوت ازروسای مناطق 9گانه جهت شرکت در همایش معاونین اداری ومالی دانشگاهها

آقای هادی سحابی ذیحساب ومدیرکل محترم امورمالی طی نامه ای به روسای مناطق 9 گانه جهت نشست و تبادل نظر مدیران محترم امور مالی دعوت نمودند در همایش معاونین محترم اداری ومالی دانشگاهها وموسسات آموزشی وپژوه...

ادامه مطلب
نشست مشترک مدیران مالی منطقه 1 با ذیحساب ومدیرکل امورمالی وزارت علوم تحقیقات وفناوری

نشست مشترک مدیران مالی منطقه 1 با ذیحساب ومدیرکل امورمالی وزارت علوم تحقیقات وفناوری

جلسه مشترک ذیحساب ومدیرکل محترم امورمالی با مدیران مالی دانشگاهای شهید بهشتی، پیام نور، صنعتی امیرکبیر، صنعتی شریف، علامه طباطبایی، علم وصنعت ایران، هنر، شاهد، شهید رجایی، صنعتی خواجه نصیرالدین توسی، ...

ادامه مطلب
راهکارهای عملی ذیحساب ومدیر کل مالی جهت پیاده سازی نظام حسابداری تعهدی در جلسه یکشنبه 5 مهر با روسای مناطق

راهکارهای عملی ذیحساب ومدیر کل مالی جهت پیاده سازی نظام حسابداری تعهدی در جلسه یکشنبه 5 مهر با روسای مناطق

در ابتدای جلسه ذیحساب و مدیر کل امور مالی با تشکر از روسای  مناطق نه گانه، در خصوص فاجعه منا ابراز همداردی نمودند و به تشریح برنامه ها و  اقدامات انجام شده پرداختند و با تأکید بر این که ...

ادامه مطلب