اخبار

برنامه زمانبندی کنفرانس های ویدئویی دبیرخانه اجرایی حسابداری بخش عمومی(تعهدی)

پیرو جلسات برگزار شده از طریق ویدئو کنفرانس در راستای اجرای حسابداری بخش عمومی (تعهدی) و با توجه استقبال و پی گیری دانشگاهها در خصوص ادامه این برنامه ها،  جدول زمان بندی سری جدید کنفرانس های ...

ادامه مطلب

راه اندازی پخش زنده ویدئو کنفرانس در ذیحسابی واداره کل امور مالی وزارت علوم، تحقیقات وفناوری

جناب آقای سحابی ذیحساب ومدیرکل محترم امورمالی وزارت علوم تحقیقات وفناوری طی نامه ای به دانشگاهها اعلام نمودند با توجه به راه اندازی سیستم ویدئو کنفرانس در وزارت متبوع، از آنجایی که به دلیل محدودیت های...

ادامه مطلب

نامه معاون محترم اداری، مالی ومدیریت منابع به دانشگاهها درخصوص برگزاری جلسات ویدئو کنفرانس با معاونین اداری ومالی دانشگاهها

جناب آقای دکتر امید معاون محترم اداری، مالی ومدیریت منابع وجناب آقای سحابی ذیحساب ومدیرکل محترم امورمالی وزارت علوم تحقیقات وفناوری طی نامه ای به دانشگاهها خواستارفراهم نمودن مقدمات لازم جهت برگزاری س...

ادامه مطلب

ارائه کدینگ یکنواخت حسابداری تعهدی توسط دبیرعلمی دبیرخانه حسابداری تعهدی

پیرو اقدامات صورت گرفته درراستای حسابداری تعهدی در وزارت علوم تحقیقات وفناوری جناب آقای دکتر مهرانی دبیرعلمی دبیرخانه حسابداری تعهدی تا هفته آینده سرفصل های حسابداری وکدینگ یکنواخت جهت بهره برداری دان...

ادامه مطلب
کنفرانس ویدئویی 21 دی ماه 1393

کنفرانس ویدئویی 21 دی ماه 1393

جناب آقای دکترمعینی مدیرکل محترم تحول اداری وفناوری اطلاعات وزارت علوم، تحقیقات وفناوری درابتدای جلسه بیان نمودند نقش IT در پروژه نسبتاً بزرگ پیاده سازی حسابداری تعهدی مورد تأکید می باشد ویکپارچه سازی...

ادامه مطلب

کنفرانس ویدئویی 21 دی ماه 1393

جناب آقای دکترمعینی مدیرکل محترم تحول اداری وفناوری اطلاعات وزارت علوم، تحقیقات وفناوری درابتدای جلسه بیان نمودند نقش IT در پروژه نسبتاً بزرگ پیاده سازی حسابداری تعهدی مورد تأکید می باشد ویکپارچه سازی...

ادامه مطلب
کنفرانس ویدئویی مورخ 20 دی ماه 1393

کنفرانس ویدئویی مورخ 20 دی ماه 1393

در ابتدا آقای سحابی ذیحساب ومدیر کل محترم امورمالی وزارت علوم، تحقیقات وفناوری در اجرای حسابداری تعهدی، نگاه جهانی درراستای شفاف سازی و پاسخگویی به تمام امور را مطرح و بیان نمود در چرخه حسابداری تعهدی...

ادامه مطلب
چکیده کنفرانس 1393/10/17

چکیده کنفرانس 1393/10/17

در ابتدای جلسه سرکار خانم اخوان معاون محترم مدیر کل امور مالی ضمن تبریک ولادت حضرت محمد (ص) و امام جعفر صادق (ع) با اشاره به روایت از حضرت رسول (ص) «برای دنیای خود چنان کارکن به گونه ای که جاودانه زند...

ادامه مطلب
کنفرانس ویدئویی مورخ 1393/10/16

کنفرانس ویدئویی مورخ 1393/10/16

سرکار خانم اخوان معاون محترم مدیرکل امورمالی وزارت علوم، تحقیقات وفناوری با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری مبنی براینکه دانشگاه باید بتوانند یک جنبش نرم افزاری همه جانبه  وعمیق دراختیار این کشور...

ادامه مطلب

متن سخنرانی های مطرح شده درکنفرانس ویدئویی مورخ 93/10/13

در ابتدای جلسه جناب آقای دکتر امید با تأکید مجدد بر اجرای حسابداری تعهدی در دانشگاهها بیان نمودند دانشگاهها مستقل هستند و دلیل برگزاری این کنفرانس ها کمک و ایجاد هماهنگی بین دانشگاه برای بدست آوردن نت...

ادامه مطلب