اخبار

کنفرانس های نقش فناوری اطلاعات در توسعه سیستم های مالی برگزار شد

نقش فناوری اطلاعات در توسعه سیستم های مالی  در روزهای 16و23 اسفند توسط آقای سحابی  ذیحساب ومدیر کل امور مالی وزارت علوم برای دانشگاهها وموسسات آموزشی از طریق ویدئو کنفرانس ارائه شد. ایشان بر...

ادامه مطلب
دستورالعمل وکدینگ حسابداری تعهدی مبتنی بر نظام حسابداری بخش عمومی

دستورالعمل وکدینگ حسابداری تعهدی مبتنی بر نظام حسابداری بخش عمومی

دستورالعمل وکدینگ حسابداری تعهدی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی که مبتنی بر نظام حسابداری بخش عمومی، توسط کارگروهی متشکل از تعدادی از اساتید، کارشناسان، معاونین اداری مالی و مدیران مالی تعدادی ...

ادامه مطلب
برگزاری جلسه هم اندیشی وهمفکری با حضور مسئولین دیوان محاسبات

برگزاری جلسه هم اندیشی وهمفکری با حضور مسئولین دیوان محاسبات

در راستای ایجاد هماهنگی فی مابین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ودیوان محاسبات در راستای دیدگاههای جدید دیوان محاسبات که باید رویکرد نظارت را از نظارت بعد از خرج به نظارت ضمن خرج تبدیل نمود، جلسه با ح...

ادامه مطلب

نامه ذیحساب وزارت علوم تحقیقات وفناوری به تمام مدیران و کارکنان امور مالی در سراسر دانشگاه ها و موٌسسات آموزش عالی

آقای هادی سحابی طی نامه ای به مدیران و کارکنان امور مالی سراسر دانشگاه ها و موٌسسات آموزش عالی بیان نمودند: چند ماه از آغاز یک حرکت بزرگ می گذرد. شور واشتیاق کارکنان واحدهای مالی و حمایت های مسئولین م...

ادامه مطلب

درخواست ذیحساب ومدیرکل مالی وزارت علوم تحقیقات وفناوری از بانک تجارت جهت ایجاد ارتباطات الکترونیکی

جناب آقای هادی سحابی ذیحساب ومدیرکل مالی وزارت علوم تحقیقات وفناوری طی جلسه حضوری با بانک تجارت درخصوص ایجاد ارتباطات الکترونیکی ، اهم درخواست ها را به شرح ذیل بیان نمودند:- جلوگیری از واریزی به حساب ...

ادامه مطلب

تقدیرجناب آقای دکترطیب نیا وزیر محترم اموراقتصادی ودارایی ازجناب آقای دکترامید معاون محترم اداری، مالی ومدیریت منابع وزارت علوم تحقیقات وفناوری در خصوص پیاده سازی وبکارگیری نظام حسابداری بخش عمومی(تعهدی)

گفتنی است، وزارت علوم تحقیقات وفناوری به عنوان میزبان اولین همایش استانداردهای حسابداری بخش عمومی در مورخ 93/08/04 و همچنین حامی دومین همایش ملی استانداردهای حسابداری بخش عمومی در مورخ 93/11/28  ...

ادامه مطلب

برگزاری جلسه مشترک ذیحسابی و اداره کل امور مالی با بانک تجارت در راستای درخواست آقای سحابی از مدیر عامل محترم بانک تجارت مبنی بر ارتباطات الکترونیکی دو طرفه

در این جلسه که با مسئولین آی تی بانک تجارت در دفتر ذیحسابی و اداره کل امور مالی برگزار گردید و مقرر گردید کلیه درخواست های ارسالی از طرف ذیحسابی توسط بانک بررسی و نسبت به اجرای پان اقدام گردد. که در ا...

ادامه مطلب

دستورالعمل حساب مستقل اعتبارات هزینه ای

دبیرخانه پیاده سازی حسابداری تعهدی پیش نویس دستورالعمل حسابداری بخش عمومی برای دانشگاهها وموسسات آموزشی،پژوهشی وابسته به وزارت علوم،تحقیقات وفناوری تهیه گردیده است. دراین راستا مبنای تهیه این دستورالع...

ادامه مطلب

دستورالعمل حساب مستقل درآمد اختصاصی

دبیرخانه پیاده سازی حسابداری تعهدی دستورالعمل مربوط به حساب  مستقل  وجوه درآمدهای پیش نویس دستورالعمل حسابداری بخش عمومی برای دانشگاهها وموسسات آموزشی،پژوهشی وابسته به وزارت علوم،تحقیقات و...

ادامه مطلب

برنامه کنفرانس های ویدئویی درخصوص نقش فناوری اطلاعات در توسعه سیستم های مالی

پیرو جلسات برگزار شده از طریق ویدئو کنفرانس در خصوص اجرای حسابداری بخش عمومی (تعهدی) و با توجه به استقبال و پی گیری دانشگاهها در خصوص ادامه آن، برنامه سری جدید کنفرانس ویدئویی به شرح زیر اعلام می گر...

ادامه مطلب