اخبار

دکترفعال قیومی درکنفرانس ویدئویی 9 اسفند در خصوص کلیت دستورالعمل وماهیت ومراحل اجرای حسابداری تعهدی صحبت نمودند

دکترفعال قیومی درکنفرانس ویدئویی 9 اسفند در خصوص کلیت دستورالعمل وماهیت ومراحل اجرای حسابداری تعهدی صحبت نمودند

دکترفعال قیومی معاون مدیرکل تلفیق وروشهای حسابداری وزارت اموراقتصادی ودارایی درکنفرانس ویدئویی 9 اسفند در خصوص کلیت دستورالعمل وماهیت ومراحل اجرای حسابداری تعهدی مطالبی را بیان نمودند. ایشان افزود...

ادامه مطلب

متن سخنرانی ذیحساب و مدیرکل امور مالی وزارت علوم در دومین همایش استانداردهای بخش عمومی

متن سخنرانی ذیحساب و مدیرکل امور مالی وزارت علوم در دومین همایش استانداردهای بخش عمومی آقای سحابی در پنل تخصصی بیان نمودند. حضور پر شور در این همایش حکایت از پیروی از حرکتی است که توسط خزانه داری صو...

ادامه مطلب
معاون محترم نظارت مالی و خزانه داری کل کشور در دومین همایش ملی استانداردهای حسابداری بخش عمومی، بر اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد تاکید نمودند

معاون محترم نظارت مالی و خزانه داری کل کشور در دومین همایش ملی استانداردهای حسابداری بخش عمومی، بر اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد تاکید نمودند

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از شادا، معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در افتتاحیه دومین همایش ملی استانداردهای حسابداری بخش عمومی گفت: از آن جایی که لازمه اجرای بودجه ریزی مبتنی...

ادامه مطلب