اخبار

دبیرعلمی دبیرخانه حسابداری تعهدی ازارسال دستورالعمل های مربوط به ثبتهای بودجه ای ومالی به دانشگاهها خبر دادند

دبیرعلمی دبیرخانه حسابداری تعهدی ازارسال دستورالعمل های مربوط به ثبتهای بودجه ای ومالی به دانشگاهها خبر دادند

دکتر مهرانی دبیرعلمی دبیرخانه حسابداری تعهدی در کنفرانس ویدئویی روز یکشنبه 26 بهمن بیان نمودند دستورالعمل های مربوط به ثبتهای بودجه ای ومالی توسط کارگروه علمی درحال انجام و ابراز امیدواری نمود دستور...

ادامه مطلب

دریافت لینک سیستم پخش زنده

دومین همایش ملی استانداردهای حسابداری بخش عمومی در تاریخ 1393/11/28 با حضور مقامات سیاسی کشور در سالن همایش های رازی برگزار می گردد.جهت ارتباط سیستم پخش زنده (WEB CASTING) برروی لینک زیرکلیک کنید.http...

ادامه مطلب

برنامه زمانبندی آموزش اجرای حسابداری تعهدی توسط آقای دکتر مهرانی

باتوجه به جلسات برگزار شده از طریق ویدیو کنفرانس در راستای اجرای حسابداری بخش عمومی (تعهدی) و با توجه به استقبال و پیگیری دانشگاهها درخصوص ادامه این برنامه¬ها، جدول زمان¬بندی سری جدید کنفرانس¬های وی...

ادامه مطلب

برنامه زمانبندی آموزش اجرای حسابداری تعهدی توسط آقای دکتر مهرانی

باتوجه به جلسات برگزار شده از طریق ویدیو کنفرانس در راستای اجرای حسابداری بخش عمومی (تعهدی) و با توجه به استقبال و پیگیری دانشگاهها درخصوص ادامه این برنامه¬ها، جدول زمان¬بندی سری جدید کنفرانس¬های وی...

ادامه مطلب
جلسه کنفرانس ویدئویی 19 دی 93 با سرگروهها ومسئولین بازنگری در قوانین ومقررات مناطق 9 گانه کشور برگزار شد

جلسه کنفرانس ویدئویی 19 دی 93 با سرگروهها ومسئولین بازنگری در قوانین ومقررات مناطق 9 گانه کشور برگزار شد

جلسه مورخ 1393/11/19 با سرگروهها ومسئولین بازنگری در قوانین ومقررات مناطق 9 گانه کشور از طریق ویدئو کنفرانس برگزار شد. محور جلسه درخصوص مستند سازی فرآیندهای اجرا بود. در این جلسه قرار شد سرگروهها ومسئ...

ادامه مطلب

معاون اداری، مالی ومدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات وفناوری طی حکمی دکتر قربانپور را به عنوان عضو کارگروه پیاده سازی حسابداری تعهدی منصوب نمودند

جناب آقای دکتر امید معاون اداری، مالی ومدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات وفناوری با توجه به مباحث مربوط به اموال دولتی بویژه شناسایی، ارزیابی وطبقه بندی اموال وبا توجه به دانش، تجربیات ارزنده و سوابق م...

ادامه مطلب
نامه ذیحساب ومدیرکل امورمالی وزارت علوم، تحقیقات وفناوری به سرگروههای منتخب مناطق

نامه ذیحساب ومدیرکل امورمالی وزارت علوم، تحقیقات وفناوری به سرگروههای منتخب مناطق

جناب آقای هادی سحابی ذیحساب ومدیرکل محترم امورمالی وزارت علوم، تحقیقات وفناوری ضمن نامه به سرگروههای منتخب دبیرخانه سیستم ها وروشهای اجرایی حسابداری بیان نمودند مستندسازی با استفاده از دیاگرام، فلوچار...

ادامه مطلب

نامه ذیحساب ومدیرکل محترم وزارت علوم، تحقیقات وفناوری به مدیر عامل محترم بانک تجارت در خصوص برقراری ارتباطات الکترونیکی فی مابین

جناب آقای سحابی ذیحساب ومدیرکل محترم وزارت علوم، تحقیقات وفناوری طی نامه ای به مدیر عامل محترم بانک تجارت بیان نمودند در سیستم های یکپارچه الکترونیکی استاندارد،  عدم ارتباط مرکز داده بانک با مش...

ادامه مطلب

ذیحساب ومدیرکل امورمالی وزارت علوم، تحقیقات وفناوری طی احکام جداگانه ای نمایندگان منتخب مناطق 9گانه دبیرخانه سیستم ها وروشهای اجرایی پیاده سازی نظام حسابداری بخش عمومی راتعیین نموده اند

با عنایت به بررسی، تجزیه و تحلیل ساختار، فرآیندها، نیروی انسانی و تکنولوژی مورد استفاده در واحدهای مالی مناطق، نمایندگان مناطق 9گانه درکنفرانس ویدئوی 7 بهمن جهت پیگیری امور و ارائه وضعیت های برتر در آ...

ادامه مطلب

ذیحساب ومدیرکل امورمالی وزارت علوم، تحقیقات وفناوری طی احکام جداگانه ای نمایندگان منتخب مناطق 9گانه دبیرخانه سیستم ها وروشهای اجرایی پیاده سازی نظام حسابداری بخش عمومی راتعیین نموده اند

با عنایت به بررسی، تجزیه و تحلیل ساختار، فرآیندها، نیروی انسانی و تکنولوژی مورد استفاده در واحدهای مالی مناطق، نمایندگان مناطق 9گانه درکنفرانس ویدئوی 7 بهمن جهت پیگیری امور و ارائه وضعیت های برتر در آ...

ادامه مطلب